Stenspräckkilar

Metoden att spräcka berg eller sten med kilar är uråldrig och är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till användandet av “snigeldynamit”.
Valet av kilens storlek styrs bland annat av vilken borrmaskin som är tillgänglig. För hål upp till 22 mm kan elmaskiner med SDS-Plus borrfäste användas. Effektivare borrning görs med elmaskiner med SDS-MAX borrfäste. Kilstorlek för 28 mm hål eller större rekommenderas tryckluft- eller motorborrmaskin.


ANVÄNDNINGSINFORMATION
Borra minst lika djupt som kilarnas längd, gärna lite djupare. Vi rekommenderar att man minst använder tre satser åt gången och att man borrar hålen med max en killängds mellanrum. Smörj med lite fett mellan kilarna och blecken för att minska friktionen.Ha inte för bråttom och slå inte allt för hårt på kilarna. Det kan ta lite tid för spänningarna att jobba sig igenom stenen.